Dataskyddsförordningen* (GDPR) är den EU-förordning som trädde i kraft som bindande lag i maj 2018. GDPR gäller i hela EU och EES och kompletterar den nationella dataskyddslagstiftningen.

Exempel på större förändringar i den nya lagen är högre krav på dokumentation, processer och informationssäkerhet samt införandet av rollen som dataskyddsombud.

När Temo Mailer/TM bokbinderi gör fysiska utskick postalt behandlar vi personuppgifter som vi får från våra kunder.

Temo Mailer/TM bokbinderi har säkerställt att tekniska och organisationsmässiga åtgärder uppfyller förordningens krav.

Personuppgifter lagras enligt kundavtal och standardförfarande är att avsluta personuppgifter och ta bort alla poster inom alla områden efter avslutad produktion, enligt avtalet.

Temo Mailer/TM bokbinderi är personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifter för våra kunders räkning, som är personuppgiftsansvariga. Vi skyddar dina uppgifter och behandlar dem i enlighet med GDPR och med respekt för dina dataskyddsrättigheter.

Om du har frågor om hur dina uppgifter behandlas eller vill att vi ska uppfylla dina dataskyddsrättigheter ber vi dig kontakta det företag som du ursprungligen anförtrott dina personuppgifter till, så vidarebefordrar de din begäran till oss.

Om du har ytterligare frågor om GDPR inom Temo Mailer och TM Bokbinderi kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande e-postadress: magnus@temomailer.se.se