Skip to content
08-44 55 360 info@temomailer.se

Portooptimering

Portooptimering via flera kanaler och assistans för ett kostnadseffektivt utskick.

Portooptimering i någon form är idag standard när det kommer till större utskick.

Vägen mot sänkta portokostnader skiljer sig däremot mellan företag beroende på en rad olika omständigheter.
Saker som vikt, storlek, inlämningstid, A-post eller B-post, upplaga, sorteringen, vem som skall dela ut utskicket samt en del andra faktorer är avgörande för vad portokostnaderna hamnar på.

Vi erbjuder portooptimering genom flera kanaler och kan förutom hjälp med själva portooptimeringen också erbjuda vår kunskap vad gäller utformningen av utskicket, så att ni når ut med den informationen ni vill förmedla på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

{7AF372B1-BF9E-4FA0-B3C3-840935B312F7}
Scroll To Top