01F44C92-B9BF-4617-8DB4-0FACDCC6C573

Direktreklam

Unik maskinpark som kan hjälpa er med det ni vill

Vi hjälper er med DR-utskicket

Till oss kan ni som tryckeri eller broker vända er till när ni vill ha hjälp med delar eller ett helt DR-utskick.

Om ni tex vill ha hjälp med print och kuverteringen av ett utskick och kanske vill trycka någon inlaga själva så är det helt ok för oss.

Men vill ni ha hjälp med allt så kan vi med vår maskinpark trycka brevet, foldern och kuvertet. Falsa och klamra broschyren eller foldern. Vi kan printa inlagan eller på kuvertet. Vi kan kuvertera allting och hjälpa till med portooptimeringen.

I C5 kuvertering kan vi också maskinellt matcha inlagorna.